Prvomájová Steeplechase - 1.5.2021

1.5. se uskuteční tradiční Prvomájová steeplechase, jejíž hlavním partnerem je město Lysá nad Labem.

Díky epidemii koronaviru není možná účast diváků na dostihovém dnu.


Organizační pokyny pro dostihový den 1. 5. v Lysé nad Labem

Tyto organizační pokyny rozšiřují obecné PODMÍNKY PRO POŘÁDÁNÍ A ÚČAST NA DOSTIZÍCH (na www.dostihyjc.cz), která jsou rovněž v platnosti.

Vstup do areálu závodiště v Lysé nad Labem je možný pouze hlavní bránou. Areál bude otevřen od 8 hodin.

Při vstupu do areálu se každá osoba musí prokázat některým z níže uvedených dokumentů:

- platný certifikát o provedení testu s negativním výsledkem, ne starším než 48 hodin

- platný doklad o provedeném dvojím očkování

- platný doklad o prodělání nemoci Covid-19 ve lhůtě dle platných opatření státní správy

Hlášení změn i odevzdávání průkazů koní bude probíhat standardním způsobem. To znamená, že průkazy koní na závodišti musí být k dispozici nejpozději 1,5 hodiny před startem dostihu, kterého se kůň účastní.

Jmenovitý seznam řidičů transportních prostředků pro koně a vodičů vznikat nebude, ale s jedním koněm může být přítomný maximálně jeden vodič, což bude kontrolováno u vstupu do areálu.

Dostihový program v tištěné podobě nebude vydáván, bude zdarma ke stažení na webových stránkách Jockey Clubu ČR.

Na závodišti bude možnost zakoupit občerstvení, jehož prodej bude probíhat v souladu s aktuálními opatřeními orgánů státní správy.

Na závodišti nebudou v provozu místa pro náběr sázek.


Program